Bålerud Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening, NKS. Landsdekkende organisasjon med rundt 50.000 medlemmer. Lokale foreninger med stort engasjement i nærmiljøet. Alle voksne ønskes som medlemmer (også menn).

Møter: Hver 3. Onsdag i måneden kl 13.00 på Solheim.

Arrangerer:

  • Basarer
  • Gladsanger om våren sammen med Menighetsrådet
  • Høsttakkefest sammen med Menighetsrådet
  • Div. arr. på Solheim sammen med Idrettslaget
  • Deltar på Solheim 17. Mai
  • Deltar på Solheim på loppemarkedet
  • Er medeier i A/L Solheim

Lokalt støtter vi blant annet:
Barnehage, spesialskole, helsestasjon for ungdom, kampen mot stoff og trivselssenteret for eldre.

Sentralt støtter vi blant annet:
Omsorgsberedskap og kvinnehelse.

Motto:
I de små ting frihet.
I store ting enighet.
I alle ting kjærlighet.

 

Alle ønskes hjertelig velkommen til vår forening. Vi takker alle for for den gode støtten vi får her på Svartskog!
 
Foreningen har følgende styre:

Leder: Inger Martinsen el. 66 80 01 60 ingmartinsen@gmail.com

Nestleder: Edith Thorkildsen Tel. 66 80 00 18

Sekretær: Inger-Lill Svendsen Tel. 48 22 11 75 lilsvend@online.no

Kasserer: Anne-Lise Svanberg Tel. 41 54 61 12 svanberg@live.no

 

Medlemskontigent:

Medlem: 485 kr
Støttemedlem: 455 kr