BŒlerud Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening, NKS. Landsdekkende organisasjon med rundt 90.000 medlemmer. Lokale foreninger med stort engasjement i n¾rmilj¿et. Alle voksne ¿nskes som medlemmer (ogsŒ menn).
M¿ter: Hver 3. Onsdag i mŒneden kl 19.00 Solheim.

Arrangerer:BasarerGladsanger om vŒren sammen med MenighetsrŒdetH¿sttakkefest sammen med MenighetsrŒdet
Div. arr. Solheim sammen med IdrettslagetDeltar Solheim 17. Mai
Deltar Solheim loppemarkedetEr medeier i A/L Solheim

Lokalt st¿tter vi blant annet: barnehage, spesialskole, helsestasjon for ungdom, kampen mot stoff og trivselssenteret for eldre.
Sentralt st¿tter vi blant annet: omsorgsberedskap og kvinnehelse. 

Motto:
I de smŒ ting frihet.
I store ting enighet.
I alle ting kj¾rlighet.

Alle ¿nskes hjertelig velkommen til vŒr forening. Vi takker alle for for den gode st¿tten vi fŒr her Svartskog!

For styret Inger

 

Foreningen har f¿lgende styre:


Leder: Inger Martinsen 
Tel. 66800160


Nest leder: Edith Thorkildsen 
Tel. 66800018


Sekret¾r: Inger-Lill Svendsen 
Tel. 22620437


Kasserer: Anne-Marie Christensen 


Tel. 66800156

 

rskontigent medlem kr 325
rskontigent st¿tte medlemmer kr 225
Alle fŒr tilsendt medlemsbladet ÓFredrikkeÓ