Velkommen til kirken vŒr 

Vi er kan hende ikke helt objektive men,.. OppegŒrd kirke er for mange av oss blant de vakreste steder vi kjenner.
Selve kirkebygget er plassert en kolle midt inne i et levende kulturlandskap med bygda kranset om seg som en ring. Uansett, sommer som vinter er dette et sted der man kan finne ro og fred, praktisk talt med skaperverket som f¿lgesvenn. RŒdyrene tusler jevnlig over kirkegŒrden mens hakkespetten ivrig leter etter mat i den mektige eika tunet.

 

Her gŒr Guds hus og naturen sammen i ett.
At plassen for kirken er valgt med omhu vitner historien om og man mener endog at plassen er nyttet som gudehov f¿r den f¿rste middelalderkirken ble anlagt. Vi vet at dette var en stavkirke som bar navnet Gerdarud, et navn som henger sammen med Gjersj¿en. Flere kirkebygg har avl¿st stavkirken stedet men den gamle alterkalken og disken er bevart for ettertiden. 
Det samme gjelder for altertavlen fra 1760 som h¿rer hjemme fra kirke nummer to. For  i 1722 var det igjen tid for innvielse av en ny kirke samme sted. Denne stod helt fram til 1875  da den tredje, og det vi kjenner som vŒr kirke ble pŒbegynt. Ansvarlig for bygget er den tyske byggmesteren Andreas Keitel, en kirkebygger som ogsŒ har satt spor etter seg i Vestby og H¿land. 
Arkitektonisk er kirken delt mellom kor og skip med tre spissbuer som hviler spiralformede s¿yler. 
Kirken vŒr er ikke blandt de store og prangende bygg men den passer i vŒre liv.

I romanen Kristin Lavransdatter er kirken og omrŒdene Skog eller rettere sagt Svartskog omtalt. At Sigrid Undset som mange andre hentet inspirasjon fra stedet er lett Œ tenke seg.