Historikk om Solheim er OppegŒrds eldste skoleanlegg og het opprinnelig BŒlerud skole. Her ble det drevet skole fra 1863-1951. Da det i 1860 kom ny skolelov som pŒb¿d fast skole med egne skolehus var det naturlig Œ legge skolen til Svartskog, da det var her de st¿rste grdene lŒ og her lŒ kirken. BŒlerud skole og klokkergrd inneholdt en skolestue og l¾rerleilighet. Det h¿rte en del jord til eiendommen, og fj¿s og lŒve ble oppf¿rt senere. Skoleanlegget med tun og bygninger ligger i dag nesten uforandret, og er den eneste gamle skolen i Oppegrd som er bevart. Anlegget har stor kulturhistorisk verdi ved sin tidligere funksjon, og med beliggenhet i kulturlandskapet rundt Oppegrd Kirke. Omrdet er helt spesielt for regionen og vurdert til nasjonalt viktig bakgrunn av rik flora og de mange gamle eike tr¾rne, og det er registrert to r¿dlistearter eiendommen. Omrdet er ogs viktig som viltomrŒde, s¾rlig knyttet til fugl. I 1953 ble eiendommen overdratt til A/L Solheim og heretter benyttet som m¿te- og forsamlingslokale.

 

 

Eiere:

 

 

Solheim eies  i dag av Foreningen Grendehuset Solheim som er registrert i Enhetsregisteret med organisasjons-

nummer 912 774 716. Foreningens medlemmer er Svartskog Idrettsforening, Blerud Sanitetesforening, Svartskog Vel.

 

 

Utleie:

 

 

Solheim har 2 stuer som henger sammen med en gang imellom. Det gj¿r at stuene kan brukes sammen eller hver for seg som to enkeltrom. Et lite tekj¿kken ligger inntil den st¿rste stua, og i 2.etage er det avlastningsrom for kj¿kkenet med benk og kj¿leskap. Den st¿rste stua er ca 50 kvadratmeter og er fin til m¿terom, for kurs og til enkle tilstelninger. Ved st¿rre selskaper kan det dekkes bord til ca.40 personer, og den andre stua kan brukes til oppsetting av smbord eller eventuelt til danserom. Til mindre grupper er det minste rommet velegnet. Solheim har et stort tun, og i skogkanten er det en treplatting som kan benyttes til danseplass. Ved store arrangementer kan det dekkes med langbord og stoler tunet, eller settes opp partytelt.

Vennligst betal senest en uke f¿r leie til;

Foreningen Grendehuset Solheim kontonr. 1602.58.24494

 

 

Priser pŒ fra 01.04.2017 forh¿yes utleieprisene noe:


Utleie av 1 - ett - rom til m¿ter etc.:

For medeiere (Sanitetsforening, Idrettslag, Velet)          250

For  andre
                                                                                       400

Utleie av 2 - to Ð rom til m¿ter etc.:

For medeiere                     (Sanitetsforening,Idrettslag,Velet)                                  400

Forandre                                                                         600

Utleie av begge rom til barnedŒp, barnebursdag, konfirmasjon,

begravelse etc.

(1dag)                                                                            1.600

Utleie fredag eller l¿rdag til kl 01.00,

ryddet innen kl. 12.00 pŒf¿lgende dag                           3.000


Utleie fredag, l¿rdag til kl 01.00, s¿ndag til kl12.00       4.000

Utleie torsdag, fredag til kl. 01.00, s¿ndag til kl.12        4.000


Ekstra ryddedag                                                             1.000


Hvis selskapet har mer enn 50 deltakere, ekstra t¿mmeavgift septiktank.                                                                        500


Utleie av telt, bord etc.:

Leie av utebord (Stoler inkludert i prisen)                        150

(Gratis ved bruk pΠSolheim)


Mindre telt                                                                         500                                                                .                                                                                                      

 

Stort telt 4x8 m, plass til 40 personer                             1000

Ekstra oppryddingsdag                                                   1000       .                                                                

 

  

 

 

 

 

 

Leie av bord  til hjemmebruk Kr 100/stk 10 stk stoler er inkludert  

 

Utebord og stoler er inkludert i prisen ved leie av Solheim.


Leie av telt (3X6 m)                                                  kr 300 pr helg

Leie av telt med plass til 40 personer(4x 8m)          kr 1000 pr helg

 

 

 

 

Om Foreningen Grendehuset Solheim:

 

 

Styret bestŒr av 2 personer fra hver forening.

 

 

Leder:  

 

 

Frank Westgaard mobil: 91379540

 

 

Vaktmester: Morten Christensen mobil: 91181822

 

 

Aktive foreninger og en sterk dugnadsŒnd gj¿r at drift og vedlikehold blir godt ivaretatt.

 

Adr. Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog
Foresp¿rsel om leie rettes til: grendehuset.solheim@gmail.com For tilgjengelighet se  booking kalender

 

 

Kontakt leder eller vaktmester ved andre sp¿rsmŒl angŒende Solheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLHEIM

Grendehuset pΠSvartskog

 

 

Kafe- Basar- 17.mai- Loppemarked- Skirenn- Juletrefest- H¿st-takkefest-VŒrsang-Fest- Dans-Teater-Trim-M¿ter Tilstelninger.