Historikk om Solheim er Oppegårds eldste skoleanlegg og het opprinnelig Bålerud skole. Her ble det drevet skole fra 1863-1951. Da det i 1860 kom ny skolelov som påbød fast skole med egne skolehus var det naturlig å legge skolen til Svartskog, da det var her de største gÅrdene lå og her lå kirken. Bålerud skole og klokkergÅrd inneholdt en skolestue og lærerleilighet. Det hørte en del jord til eiendommen, og fjøs og låve ble oppført senere. Skoleanlegget med tun og bygninger ligger i dag nesten uforandret, og er den eneste gamle skolen i OppegÅrd som er bevart. Anlegget har stor kulturhistorisk verdi ved sin tidligere funksjon, og med beliggenhet i kulturlandskapet rundt OppegÅrd Kirke. OmrÅdet er helt spesielt for regionen og vurdert til nasjonalt viktig pÅ bakgrunn av rik flora og de mange gamle eike trærne, og det er registrert to rødlistearter pÅ eiendommen. OmrÅdet er ogsÅ viktig som viltområde, særlig knyttet til fugl. I 1953 ble eiendommen overdratt til A/L Solheim og heretter benyttet som møte- og forsamlingslokale.

Eiere:

Solheim eies  i dag av Foreningen Grendehuset Solheim som er registrert i Enhetsregisteret med organisasjons-nummer 912 774 716. Foreningens medlemmer er Svartskog Idrettsforening, BÅlerud Sanitetesforening, Svartskog Vel.

Utleie:

Solheim har 2 stuer som henger sammen med en gang imellom. Det gjør at stuene kan brukes sammen eller hver for seg som to enkeltrom. Et lite tekjøkken ligger inntil den største stua, og i 2. etage er det avlastningsrom for kjøkkenet med benk og kjøleskap. Den største stua er pÅ ca 50 kvadratmeter og er fin til møterom, for kurs og til enkle tilstelninger. Ved større selskaper kan det dekkes bord til ca.40 personer, og den andre stua kan brukes til oppsetting av smÅbord eller eventuelt til danserom. Til mindre grupper er det minste rommet velegnet. Solheim har et stort tun, og i skogkanten er det en treplatting som kan benyttes til danseplass. Ved store arrangementer kan det dekkes med langbord og stoler pÅ tunet, eller settes opp partytelt.

Vennligst betal senest en uke før leie til;

Foreningen Grendehuset Solheim kontonr. 1602.58.24494

Priser på fra 01.04.2018 forhøyes utleieprisene noe:


Utleie av 1 - ett - rom til møter etc.:

For medeiere (Sanitetsforening, Idrettslag, Velet)           250
For  andre                                                                         400

Utleie av 2 - to – rom til møter etc.:

For medeiere  (Sanitetsforening,Idrettslag,Velet)             400
For andre                                                                           600

 

Utleie av begge rom til barnedåp, barnebursdag, konfirmasjon,
begravelse etc


1 dag                                                                               1.600

Utleie fredag eller lørdag til kl 01.00
ryddet innen kl. 12.00 påfølgende dag                           3.000

Utleie fredag, lørdag til kl 01.00, søndag til kl 12.00     4.000
Utleie torsdag, fredag til kl. 01.00, søndag til kl.12.00  4.000

Ekstra ryddedag                                                              1.000


Hvis selskapet har mer enn 50 deltakere,
ekstra tømmeavgift septiktank.                                         500


Utleie av telt, bord etc.:

Leie av utebord Stoler inkludert i prisen                          150
Gratis ved bruk på Solheim


Mindre telt                                                                        500         

Stort telt 4x8 m, plass til 40 personer                             1000

Ekstra oppryddings dag                                                  1000                         Leie av bord  til hjemmebruk 
Kr 100/stk 10 stk stoler er inkludert  

Utebord og stoler er inkludert i prisen ved leie av Solheim.


Leie av telt (3X6 m)  pr helg                                           300

Leie av telt med plass til 40 personer(4x 8m) pr helg   1000


Om Foreningen Grendehuset Solheim:

Styret består av 2 personer fra hver forening.

Leder: Frank Westgaard, mobil: 913 79 540

Vaktmester: Morten Christensen mobil: 91181822

Aktive foreninger og en sterk dugnadsånd gjør at drift og vedlikehold blir godt ivaretatt.

Adr. Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog 
Forespørsel om leie rettes til: grendehuset.solheim@gmail.com 
For tilgjengelighet se  booking kalender  


 

Kontakt leder eller vaktmester ved andre spørsmål angående Solheim