Svartskog VelInnledning

Svartskog Vel ble stiftet 28. oktober i 1975. Med dette ble alle de fem tidligere vel-foreningene slŒtt sammen til ett samlende vel. Velets hovedformŒl er Œ jobbe for Svartkogbefolkningens ve og vel.

Svartskog Vel er et viktig bidrag for Œ holde et lite lokalsamfunn som vŒrt sammen. Velet fungerer som bindeledd mellom Svartskog-befolkningen og OppegŒrd kommune. Velet ser det ogsŒ som en av sine viktigste oppgaver Œ bidra til samlende arrangementer som samler befolkningen og bygger identitet.

Er det ting du som Svartskog-beboer ¿nsker Œ endre eller forbedre? Da kan Velet v¾re rette instans Œ kontakte.  

Svartskog Vel oppfordrer alle husstander til Œ v¾re medlem, for slik Œ st¿tte opp under vŒrt lille lokalsamfunn.  

Historikk 

Svartskog er en gammel bosetning – full av historie. Her er noen Óh¿ydepunkterÓ:

Sj¿dal ble trolig ryddet sŒ tidlig som 7-900 Œr etter Kristi f¿dsel. 

Den f¿rste kirken i OppegŒrd ble reist pŒ Svartskog en gang mellom 1150 og 1200. Kirken, som het Gjerdarud kirke, sto der dagens OppegŒrd kirke stŒr. 

I 1780 fikk OppegŒrd sin f¿rste omgangsskole. Den startet opp pŒ Sj¿dal gŒrd h¿sten 1870. F¿rst i 1863 fikk OppegŒrd sin f¿rste skolestue, dagens samfunnshus, Solheim. 

I 1857 ble det anlagt flere brygger langs Bunnefjorden og startet opp damskipsforbindelse mellom Svartskog, Nesodden og datidens Kristiania. BŒtforbindelsen gjorde at flere velstŒende Kristiania-beboere bygde seg heltids- eller sommerbolig pŒ Svartskog. En av dem som kj¿pte seg hus, var polfarer Roald Amundsen. Han bodde pŒ Uranienborg fra 1908 til 1928. Bolig- og fritidsbebyggelsen pŒ Svartskog ble i hovedsak oppf¿rt fra slutten av 1800-tallet og fram til om lag 1940.  

Velets faste oppgaver

Svartskog Vel er en av flere foreninger som hvert Œr arrangerer 17. mai-tilstelning pŒ Svartskog.    

Hver h¿st blir det arrangert loppemarked pŒ Svartskog. OgsŒ her er Svartskog Vel en av flere foreninger som deltar i dugnadsarbeidet.

En hovedoppgave for Svartskog Vel er Œ v¾re et bindeledd mellom Svartskogs befolkning og OppegŒrd kommune. Svartskog Vel inngŒr i et nettverk av Vel-foreninger i OppegŒrd, kalt NETTOPP. Nettverket er basert pŒ partipolitisk n¿ytralitet, hvor hensikten er Œ skape et aktivt lokaldemokrati i OppegŒrd kommune. I forbindelse med rullering av kommuneplan i OppegŒrd har derfor Svartskog Vel v¾rt den offisielle h¿ringsinstansen.  Svartskog Vel er ogsŒ h¿ringsinstans for alle offisielle saker som omhandler reguleringmessige forhold, som for eksempel Ingierstrand Bad, markagrenseproblematikken og Svartskog landskapsvernomrŒde. 

Svartskog Vel har for ¿vrig tatt opp en rekke forhold som er viktig for befolkningens trivsel:

á      Rydding av strender f¿r sommersesongen.

á      S¿plestativ pŒ badeplasser.

á      Samarbeid med stat og kommune om fartsgrenser, eventuelle sykkelstier og str¿ing og mŒking av veier vinterstid.

á      Folkem¿ter med kommunepolitikere – blant annet i forkant av kommunevalgene.

á      Jobbet aktivt for Œ fŒ l¿st problemet med Óus¿mmelig adferdÓ i strandsonen – s¾rlig pŒ naturiststranden Strandskogen ved Bekkensten.

á      Kafeer pŒ Solheim i vintersesongen.

á      Historiekvelder der vi fŒr fram eldre og nyere historie om Svartskog.

 

Velet  har f¿lgende styre:

Leder: Sonja Birkeland


Telefon:  66800017/93698701 
E-post: sonja@tcbil.noNestleder: Bendik Romstad

Telefon: 95145535

E-post: bendik@kitchen.no

Kasserer: Tom Snilsberg

Telefon: 66807823/93047070

E-post: tom@fortress.no

Sekret¾r: Ingrid Kalstad-Sj¿dalstrand


Telefon: 66803692

E-post: ingrid@antikke-kakkelovner.noStyremedlem: Maria Aln¾s
Telefon: 91124145
E-post: maria.alnas@ibsen.uio.no

 

Kontigent for 2013: 250 kr

kontonummer 16440832737

 

Har du noe du vil vi skal ta opp kontakt oss pΠvellet@svartskog.no