GERDARUDIN

 

En forening til vern av Svartskog,
foreningen Gerdarudin ble stiftet i januar 1996 og har hatt over 800 betalende medlemmer. Foreningen har v¾rt og vil v¾re den koordinerende og drivende kraften for Œ bevare Svartskog.
Navnet synes vanskelig for mange, men kommer fra det gammelnorske orde Gjerda og rudin som betyr henholdsvis gjerde og rydninger rundt ulike kulturplasser og omrŒdet som det finnes mange av   Svartskog.

Foreningen har arrangert turer og  informasjonsm¿ter. Politikere og  media, ( radio, lokal-TV, ¯stlandssendingen NRK og lokalaviser som ¯stlandets Blad og Lokalavisen OppegŒrd, samt riksdekkende aviser som Aftenposten, Dagens N¾ringsliv, ja til og med Kapital, har omtalt foreningen i dens arbeid for Œ OppegŒrd kommune til Œ stoppe utbyggingsplanene som vil ¿delegge natur- og kulturomrŒdene. 


 

Foreningen at utbyggingen vil ha betydelige negative konsekvenser  botaniske og zoologiske verdier og ikke minst for  friluftslivet i kommunen.

En stor motstand mot kommunens planer ble mobilisert. Det kom inn over ca. 90 innsigelser og kommentarer til planen

Foreningen GERDARUDIN fikk sammen med en del andre foreninger og friluftsorganisasjoner. Norsk Gallup til Œ foreta en unders¿kelse i oktober 1998 og den viste at over halvparten av innbyggerne i OppegŒrd var imot utbyggingen og den viktigste begrunnelse var at friluftsomrŒder gŒr tapt og at de var imot ¿deleggelse av natur, kulturminner og kulturlandskap.
Planene om utbygging av Svartskog ble lansert av OppegŒrd kommune i 1995, noe som f¿rte til den st¿rste folkebevegelse som har oppstŒtt i Follo, som i hovedsak kom bakgrunn av Svartskogs rike biologiske mangfold, og mange kulturminner, samt omrŒdets betydning for friluftslivForeningen fikk i 1997 Akerhus Venstres Milj¿pris og ble i 1997 valgt til Œrets navn i OppegŒrd.


 

Foreningen har f¿lgende styre: 


 

Leder: ¯yvin Berntzen, tlf. 66 808912, Svartskog,
Frank Westgaard , SvartskogHarald Sj¿dalstrand, Svartskog Inger-Johanne Bj¿rnstad, Kolbotn
Ole Rojahn, KolbotnSverre M. Fjelstad, Oslo 

Foreningen Gerdarudin:

Postboks 149, 411 Kolbotn Bankgiro:  6242 05 14102