BŒlerud Grunneierforening.

 

BŒlerud Grunneierforening ble stiftet 2006.

Foreningens formŒl er Œ ivareta grunneieres felles og enkeltvise interesser og Œ tilrettelegge for utvikling av et tidsmessig, b¾rekraftig og godt bomilj¿ i BŒlerudomrŒdet.

 

For Œ oppnŒ dette er det en forutsetning at en omrŒdereguleringsplan samt en offentlig vann- og avl¿psplan blir vedtatt. Med dette vil en forsiktig fortetting; eplehageutbygging kunne ivareta behovet for den vedlikeholdsvekst som vil sikre n¿dvendig infrastruktur og et fortsatt levende lokalsamfunn.

 

Tilstanden pŒ dagens rensing av grŒvann og sortvann er h¿yst varierende, og medf¿rer stor risiko for forurensning av omrŒdet, grunnvannet og fjorden.  Gjennom EUÕs vanndirektiv er alle kommuner pŒlagt Œ forhindre at grunnvann, elver og fjorden blir utsatt for urene utslipp.

 

Dette har igangsatt OppegŒrd Kommunes arbeid med omrŒde-reguleringsplanen for BŒlerud. BŒlerud Grunneierforening har lagt mye arbeid i flere h¿ringsuttalelser for Œ fremme vŒre medlemmers ¿nsker for et fremtidig BŒlerud. BŒlerud GF ¿nsker bl.a. at det innf¿res samme tilknytningsavgift og Œrsavgift som gjelder for¿verig i kommunen ved etablering av offentlig VA, og vi argumenterer for gunstige overgangsordninger for de beboerne som i senere tid har investert i kostbare private VA anlegg. Alle h¿ringsuttalelser er tilgjengelige pŒ www.oppegardkommune.no

 

For flere opplysninger kontakt styre i foreningen:

Ketil M¿rk Tveten        930 99 472          ketil@norfax.no

Eva Pedersen             971 77 579          mediekontakt@evapedersen.no

Erik A. Hammer           909 83 275   erik.hammer@hambra.no

Rune Kristiansen        948 27 939   rune@uv88.no

Randi Aga                   900 82 686   randi.b.aga@gmail.com

 

Kontonummer: 5081 08 26336
Kontingenten: 200 kr.