Grendehuset Solheim 

Historikk om Solheim er Oppegårds eldste skoleanlegg og het opprinnelig Bålerud skole. Her ble det drevet skole fra 1863-1951. Da det i 1860 kom ny skolelov som påbød fast skole med egne skolehus var det naturlig å legge skolen til Svartskog, da det var her de største gÅrdene lå og her lå kirken. Bålerud skole og klokkergård inneholdt en skolestue og lærerleilighet. Det hørte en del jord til eiendommen, og fjøs og låve ble oppført senere. Skoleanlegget med tun og bygninger ligger i dag nesten uforandret, og er den eneste gamle skolen i Oppegård som er bevart. Anlegget har stor kulturhistorisk verdi ved sin tidligere funksjon, og med beliggenhet i kulturlandskapet rundt Oppegård Kirke. OmrÅdet er helt spesielt for regionen og vurdert til nasjonalt viktig pÅ bakgrunn av rik flora og de mange gamle eike trærne, og det er registrert to rødlistearter pÅ eiendommen. OmrÅdet er ogsÅ viktig som viltområde, særlig knyttet til fugl. I 1953 ble eiendommen overdratt til A/L Solheim og heretter benyttet som møte- og forsamlingslokale.

Eiere:

Solheim eies  i dag av Foreningen Grendehuset Solheim som er registrert i Enhetsregisteret med organisasjons-nummer 912 774 716. Foreningens medlemmer er Svartskog Idrettsforening, Bålerud Sanitetesforening, Svartskog Vel.

Utleie:

Solheim har 2 stuer som henger sammen med en gang imellom. Det gjør at stuene kan brukes sammen eller hver for seg som to enkeltrom. Et lite tekjøkken ligger inntil den største stua, og i 2. etage er det avlastningsrom for kjøkkenet med benk og kjøleskap. Den største stua er pÅ ca 50 kvadratmeter og er fin til møterom, for kurs og til enkle tilstelninger. Ved større selskaper kan det dekkes bord til ca.40 personer, og den andre stua kan brukes til oppsetting av smÅbord eller eventuelt til danserom. Til mindre grupper er det minste rommet velegnet. Solheim har et stort tun, og i skogkanten er det en treplatting som kan benyttes til danseplass. Ved store arrangementer kan det dekkes med langbord og stoler pÅ tunet, eller settes opp partytelt.

Vennligst betal senest en uke før leie til;

Foreningen Grendehuset Solheim kontonr. 1602.58.24494

Adr. Bekkenstenveien 13, 1420 Svartskog 
Forespørsel om leie rettes til: grendehuset.solheim@gmail.com 
For tilgjengelighet se  booking kalender